Wie ben ik

Mijn naam is Jacqueline van Voorst en ik ben oprichster van Younique. Na het afronden van de HEAO en de lerarenopleiding heb ik, naast het begeleiden van langdurig werkelozen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt, 15 jaar in het Voortgezet Onderwijs gewerkt. Als docente Economie en Management & Organisatie op verschillende scholen, heb ik ervaren dat er nauwelijks aandacht bestond voor de (hoog)begaafde leerlingen en dat er nergens een zichtbaar structureel (hoog)begaafdenbeleid binnen de scholen aanwezig was.

ECHA

Daarom ben ik in september 2009 begonnen met de ECHA-opleiding bij het CBO in Nijmegen om mezelf meer te specialiseren op het gebied van begaafdheidsproblematiek, in de overtuiging zo meer voor de begaafde leerling te kunnen gaan betekenen. Het theoretisch examen heb ik in 2010 afgerond, waarna ik stage ben gaan lopen bij de Bovenschoolse plusklas Pijnacker. Na deze stageperiode ben ik hier als vrijwilliger blijven werken en heb veel ervaring opgedaan in de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in het Primair Onderwijs.
In die periode is mij ook meer en meer duidelijk geworden dat de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van (hoog)begaafdenzorg zich vrijwel uitsluitend concentreren op het Primair Onderwijs. Dit is vreemd omdat de problematiek rondom (hoog)begaafdheid niet alleen in het Primair Onderwijs speelt maar net zo goed in het Voortgezet Onderwijs. Eigenlijk zou het beleid van de scholen, net als op andere aspecten, op elkaar moeten zijn afgestemd.

Onderzoek

Als afsluiting van mijn opleiding ben ik daarom een onderzoek gestart bij de basisscholen in Delft, Den Hoorn en Delfgauw naar de behoefte aan een 8+ verrijkingsgroep binnen het Voortgezet Onderwijs. In dit onderzoek kon ik mijn deskundigheid als docent in het Voortgezet Onderwijs en mijn verse kennis en ervaring in de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in het Primair Onderwijs, koppelen en in praktijk brengen.
Uit het onderzoek is gebleken dat de basisscholen de intentie hebben om zorg te bieden aan (hoog)begaafden leerlingen maar dat deze zorg ongestructureerd plaatsvindt. De scholen hebben uitgesproken dat een 8+ verrijkingsgroep een meerwaarde is voor de hoogbegaafde leerlingen uit groep 8, die zich voor bereiden op het Voortgezet Onderwijs. Met de scriptie over dit onderzoek ben ik in mei 2012 afgestudeerd als ‘Specialist in Gifted Education’.

Secretaris ECHA Advies, Begeleiding & Coaching

Van 2012 tot 2014 was ik secretaris van ECHA Advies, Begeleiding & Coaching, een landelijk netwerk van specialisten op het gebied van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.