Over Younique

Visie

In de visie van Younique is (hoog)begaafdheid een gave om trots op te zijn, een verrijking voor de maatschappij. Door al van jongs af aan begaafdheid als een meerwaarde te ervaren (zowel door de hoogbegaafden zelf, als door de maatschappij) kunnen talenten vol tot ontwikkeling komen en een welkome toegevoegde waarde aan de samenleving geven.

Missie

Younique streeft naar een optimale talentontwikkeling van (hoog)begaafden. Door al in het onderwijs voldoende prikkels aan de (hoog)begaafde leerling aan te bieden en daarmee de ontwikkeling te stimuleren, groeit het welzijn en het zelfvertrouwen van de leerling, maar ook de acceptatie binnen de omgeving. Herkenning en begeleiding van (hoog)begaafden, is daarom al in een vroeg stadium belangrijk. Younique streeft daarom naar een zo breed mogelijke begaafdenzorg binnen het onderwijs.

Strategie

Om de (hoog)begaafdenzorg binnen het onderwijs te verbeteren biedt Younique een aantal diensten.

  • Younique biedt begeleiding aan leerlingen op het Primair Onderwijs (vanaf groep 5) en leerlingen op het Voortgezet Onderwijs.
  • Younique biedt leerkrachten op school adviezen hoe zij (hoog)begaafde leerlingen moeten herkennen en eventueel zelf kunnen begeleiden.
  • Younique kan scholen adviseren bij het opstellen van een hoogbegaafdenbeleid.
  • Younique participeert in werkgroepen/discussiegroepen binnen scholen, in overkoepelende overlegorganen en andere initiatieven die proberen de zorg op het gebied van begaafdheid binnen het onderwijs te verbeteren.
  • Younique onderhoudt contacten met anderen over ontwikkelingen op het gebied van begaafdheid naast het onderwijs.