Onderwijsadvies en begeleiding

Veel scholen hebben de intentie om zorg te bieden aan (hoog)begaafde leerlingen, maar wat kan je doen om aan de leervraag van deze leerlingen tegemoet te komen….. en hoe zorg je er vervolgens voor dat deze zorg gestructureerd plaatsvindt en dat de onderwijsaanpassingen voor de (hoog)begaafde leerlingen geborgd worden?

Vraaggestuurde begeleiding

Younique helpt scholen bij het ontwikkelen, implementeren en borgen van passend onderwijs en onderwijsaanpassingen voor (hoog)begaafde leerlingen, deze begeleiding is vraaggestuurd.