Docentbegeleiding

Op de ontwikkeling van een kind hebben de omgevingsfactoren een grote invloed. Monks (2000) geeft aan dat het gezin, de school en vrienden van grote betekenis zijn voor hun ontplooiing. Docenten/begeleiders moeten zich bewust zijn dat zij een grote rol spelen in de ontwikkeling van een kind. (Hoog)begaafde kinderen denken sneller, dieper en anders. Zij lossen problemen sneller op, met andere oplossingsstrategieën. Begaafde kinderen moeten daarom steeds weer uitgedaagd worden en moeten passend onderwijs aangeboden krijgen. De manier waarop docenten met deze leerlingen omgaan moet aangepast worden om uitdagingen te kunnen bieden en leerlingen op hun eigen niveau aan te spreken. De docent speelt in de interactie met de leerling een hoofdrol.

Vraaggestuurde begeleiding

Docentbegeleiding is vraaggestuurde begeleiding op maat, individueel of voor een docententeam en is er op gericht de kennis van de docent op het gebied van (hoog)begaafdheid te vergroten. Onderwerpen als signalering, herkenning en erkenning kunnen onderdeel van de begeleiding zijn. Vragen als 'hoe kunnen wij deze leerlingen goed en passend onderwijs bieden en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen" komen aan bod. Samen met de school wordt er gekeken waar de speerpunten voor een individuele docent of het docententeam liggen.