Nieuws

Informatieavond Expertisecentrum begaafdheid

Op 30 oktober is er een informatieavond van het Expertisecentrum begaafdheid in bibliotheek Oostland in Pijnacker. De avond begint om 20.00 uur. Er zal gesproken worden over de opzet van het Expertisecentrum begaafdheid, welke diensten er al worden aangeboden en wat de ideeën zijn voor de toekomst. 

Start verrijkingsgroep

Vanaf 1 november 2012 start gedurende 12 weken achtereen de verrijkingsgroep 7-8 op donderdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur in het CMJV gebouw. Binnen de verrijkingsgroep werken de leerlingen volgens een persoonlijk leerplan. Een sjabloon helpt de leerlingen hun project in te kaderen en doelen te stellen. De begeleiders van de verrijkingsgroep volgen vanuit […]

CMJV gebouw

Sinds enkele weken hebben wij de sleutel van onze 'nieuwe' locatie, het CMJV gebouw aan de Kerkweg 24 in Pijnacker. Gesopt, dozen uitgepakt en inventaris neergezet……het is schitterend geworden. De verrijkingsgroepen kunnen van start gaan!

Aankondiging Start Younique

Het Expertisecentrum Begaafdheid zal haar deuren in oktober 2012 openen. Younique zal vanaf dan de begeleiding van begaafde kinderen in de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs gaan verzorgen. In september zal deze website operationeel worden waarop u meer informatie over Younique zult kunnen lezen.